عنوان 1

زیرمنوی شماره 1 زیرمنوی شماره 1

اولین تیتر

توضیح درباره عنوان 1 توضیح درباره عنوان 1 توضیح درباره عنوان 1

عنوان 2

زیرمنوی شماره 2 زیرمنوی شماره 2

دومین تیتر

توضیح درباره عنوان 2 توضیح درباره عنوان 2 توضیح درباره عنوان 2

عنوان 3

زیرمنوی شماره 3 زیرمنوی شماره 3

سومین تیتر

توضیح درباره عنوان 3 توضیح درباره عنوان 3 توضیح درباره عنوان 3

_

چرا انتخاب ما ؟

آمار و ارقام مجموعه ما را ببینید و مقایسه کنید

توضیح در مورد شرکت سلار مالاکان توضیح در مورد شرکت سلار مالاکان توضیح در مورد شرکت سلار مالاکان توضیح در مورد شرکت سلار مالاکان توضیح در مورد شرکت سلار مالاکان توضیح در مورد شرکت سلار مالاکان توضیح در مورد شرکت سلار مالاکان توضیح در مورد شرکت سلار مالاکان توضیح در مورد شرکت سلار مالاکان توضیح در مورد شرکت سلار مالاکان

  • 50 سال تجربه
  • کادر اجرایی مجرب
  • بیش از 400 پروژه عملیاتی
  • 95% رضایت مشتریان
_

درباره ما؟

اعضای تیم و سوابق اجرایی ما را بیشتر بشناسید

شرکت سلارمالاکان در سال 1362 به شکل یک مشارکت شامل شرکت های سُلار و مالاکان تشکیل شد. مدیران این شرکت در مجموعه قبلی از سال 1353 لغایت 1359 پروژه های ساختمانی و شهرسازی متعددی را اجرا نمودند.

با ما تماس بگیرید | 7 روز هفته پاسخگوی شما هستیم

_

نظرات

همراهی و رضایتمندی شما باعث افتخار سلارمالاکان است

نظر 1 مشتری اینجا وارد می شود. نظر 1 مشتری اینجا وارد می شود. نظر 1 مشتری اینجا وارد می شود. نظر 1 مشتری اینجا وارد می شود. نظر 1 مشتری اینجا وارد می شود. نظر 1 مشتری اینجا وارد می شود. نظر 1 مشتری اینجا وارد می شود. نظر 1 مشتری اینجا وارد می شود. نظر 1 مشتری اینجا وارد می شود. نظر 1 مشتری اینجا وارد می شود.

نام مشتری 1 اینجانام کسب و کار مشتری 1 اینجا

نظر 2 مشتری اینجا وارد می شود. نظر 2 مشتری اینجا وارد می شود. نظر 2 مشتری اینجا وارد می شود. نظر 2 مشتری اینجا وارد می شود. نظر 2 مشتری اینجا وارد می شود. نظر 2 مشتری اینجا وارد می شود. نظر 2 مشتری اینجا وارد می شود. نظر 2 مشتری اینجا وارد می شود. نظر 2 مشتری اینجا وارد می شود. نظر 2 مشتری اینجا وارد می شود.

نام مشتری 2 اینجانام کسب و کار مشتری 2 اینجا

نظر 3 مشتری اینجا وارد می شود. نظر 3 مشتری اینجا وارد می شود. نظر 3 مشتری اینجا وارد می شود. نظر 3 مشتری اینجا وارد می شود. نظر 3 مشتری اینجا وارد می شود. نظر 3 مشتری اینجا وارد می شود. نظر 3 مشتری اینجا وارد می شود. نظر 3 مشتری اینجا وارد می شود. نظر 3 مشتری اینجا وارد می شود. نظر 3 مشتری اینجا وارد می شود.

نام مشتری 3 اینجانام کسب و کار مشتری 3 اینجا

_

برندهای همکار

معروفترین برندهایی که مارا انتخاب کرده و برای پروژه های خود با ما همکاری می کنند

خانه ارتباط با ما